CJC-filter

Et CJC-filter kan installeres på eksisterende anlegg. CJC-filter fjerner vann, partikler og oksidasjon fra alle typer olje.